Stichting Gympie
postbus 1242 3600 BE MAARSSEN

telefoon 0346-575587
fax 0346-552550
email info@stichtinggympie.nl
internet www.stichtinggympie.nl

bankrekeningnummer:
IBAN NL45ABNA0454847203 te Maarssen

kamer van koophandel utrecht: 30170050


Stichting Gympie afd. Gouda

Fien Zweers
Kruidenburg 10 2804 ZT Gouda

telefoon 0182-537172
mobiel 06-11485187
email kinderhuis@hotmail.com
internet www.stichtinggympie.nl

bankrekeningnummer:
IBAN NL09ABNA0421868821 te Maarssen


ANBI-gegevens:
Naam

Stichting Gympie
RSIN nummer

816126720
Contactgegevens

zie bovenstaand
Bestuurssamenstelling  
dhr.C.Dingemans voorzitter
dhr.T.Brouwer penningmeester
mevr.M.Woortman secretariaat
mevr.W.Brouwer bestuurslid
mevr.F.Zwiers bestuurslid
dhr.B.Brouwer

bestuurslid
Beleidsplan

<klik>
Beloningsbeleid alle betrokkenen werken op vrijwillige basis voor het goede doel.

Doelstelling


<klik>
Verslag activiteiten

<klik>
Financiën <klik>