Stichting Gympie is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen, waar ter wereld ook, het recht heeft op voedsel en drinkwater, huisvesting, medische zorg en onderwijs. Het doel van de stichting is dan ook het ondersteunen en uitvoeren van projecten op het gebied van de eerste levensbehoeften van mensen.
Dit kan breed worden opgevat; van het kopen van zaad voor een maïsveld voor een boer in Nepal, tot het bouwen van een opvangtehuis ergens anders op de wereld.

Stichting Gympie heeft contact met verschillende kleinschalige organisaties die de projecten ter plekke uitvoeren en controleren. Het zijn juist die lokale initiatieven, die voortkomen uit de wensen en behoeften van de mensen zélf, die een grote kans van slagen hebben! De stichting haakt daarom graag in op die lokale initiatieven.