KENNISMAKING MET GYMPIE , AFDELING GOUDA

Via een van mijn relaties heb ik in augustus 2005 kennis gemaakt met Fien Zweers. Haar roots liggen in Indonesie en zij voelt zich derhalve betrokken met het wel en wee van de mensen aldaar.

Door de tsunami is er ook in Indonesie veel schade aangericht. Ondanks het vele geld dat bijeen is gebracht voor hulpverlening, bestaan er in de praktijk nog vele gebieden die hiervan weinig of niets merken. Na haar reis naar Indonesie, in mei 2005 met haar vriend Humphrey Pieters, heeft Fien besloten haar steentje bij te dragen aan een stukje wederopbouw. Met name richt zij zich op het kindertehuis Tapaktuan.

Zij stelde zich de vraag of zij hiervoor een eigen stichting zou oprichten of dat het wellicht mogelijk was aansluiting te zoeken bij een bestaande stichting, mede ook om een aparte 'papierwinkel' te vermijden.
Zodoende is Fien, via mijn relatie, in contact gekomen met stichting Gympie. Zoals u verderop kunt lezen vormt Gympie, afdeling Gouda, inmiddels een volwaardig bestaan binnen Gympie met haar eigen adres, bankrekening en activiteiten.

Hoewel uiteindelijk alle activiteiten onder de verantwoordelijkheid vallen van het bestuur van stichting Gympie, wordt organisatorisch als ook financieel Gympie, afdeling Gouda, als een volledig afzonderlijke afdeling beschouwd en behandeld.

Bij deze wensen wij Fien en haar vriend veel succes toe bij de uitvoering van haar werkzaamheden.


Namens Stichting Gympie
Theo Brouwer