Doel Algemeen
* Economie
* Handel
* Gezondheidszorg
* Scholing

Lokatie
Afrika, Oeganda, district Kaborale

Omschrijving project Renovatie/herbouw van belangrijke brug, verkeersader Kosten
Voor Gympie: € 455,-
Hele project: € 5.800,-
bijeengebracht door verschillende stichtingen en lokale bevolking
   
Projectbeschijving
Brug over de Mpanga rivier in district Kaborale
Het eerste project van Stichting Gympie bestaat uit een samenwerkingsverband met verschillende stichtingen en dient een algemeen belang m.b.t. handel, gezondheidszorg en scholing in de regio. Initiatiefnemer is Stichting Kwataniza, gespecialiseerd in ontwikkelingsprojecten in Oeganda. Het gaat om renovatie van een brug over een rivier, van een secundaire weg. Alleen hoofdwegen worden door de overheid onderhouden en gefinancierd. Andere wegen moeten door de regio onderhouden worden. Aangezien daar over het algemeen geen geld voor is, raken deze secundaire wegen en bruggen in verval, wat gevaarlijke situaties oplevert. De betreffende brug is een belangrijk strategisch punt voor een groot gebied. De brug is van belang bij het transport van voedsel en goederen. Hij wordt gebruikt door boerinnen om hun producten naar de markt in de stad te brengen, schoolkinderen gebruiken de brug om naar school te gaan en patiënten om naar het ziekenhuis te kunnen. Omdat er geen alternatieve route bestaat, moeten al deze mensen gebruik blijven maken van de oude, vervallen brug, wat gevaarlijke situaties oplevert. De brug ligt over de Mpanga rivier en verbindt de dorpen Mukono, Mbuzi en Mubuhara met Fort Portal. Fort Portal is de hoofdstad van het district Kabarole, 320 km ten westen van de hoofdstad van Oeganda: Kampala. Lokale professionele mensen gaan samen met vrijwilligers uit de betrokken dorpen aan de nieuwe brug werken. De brug wordt gemaakt van beton en staal en krijgt een houten bovendek. Het bedrag wat nodig is voor de renovatie is te groot voor één organisatie. Daarom is aan meerdere organisaties gevraagd om een deel van kosten voor hun rekening te nemen. De brug zal bijna 5.800 euro gaan kosten. De helft daarvan is bijeengebracht door verschillende stichtingen, waaronder Gympie; de andere helft wordt betaald door de regio zelf. Gympie heeft besloten dit project te steunen met een bedrag van € 455,-.