Voordat Stichting Gympie een samenwerkings-verband aangaat of een toezegging doet voor een hulpactie, beoordeelt de werkgroep of de toekomstige partner / het toekomstige project voldoet aan de criteria van Stichting Gympie. Enkele van deze criteria zijn:

  • de lokale bevolking is en blijft betrokken bij de actie;
  • de lokale bevolking heeft voldoende capaciteit om de activiteiten uit te kunnen voeren en daaraan een wezenlijke eigen bijdrage te kunnen leveren;
  • de lokale partner is in staat om een controleerbare verantwoording af te leggen over de activiteiten;
  • er is zicht op duurzaamheid van de activiteiten.