Stichting Gympie bestaat uit een werkgroep van zeven leden. Daarnaast is er een Groep van Vrienden die het werk van de stichting (financieel en op andere wijze) ondersteunt. Vrienden van Gympie kunnen zich kandidaat stellen voor een functie binnen de werkgroep als hiervoor een vacature is. Ook kunnen zij ideeën aandragen voor nieuwe projecten. Bovendien krijgen deze Vrienden twee maal per jaar een nieuwsbrief van de werkgroep, waarin de voortgang van de projecten beschreven wordt, alsmede een financieel overzicht.
De leden van de werkgroep zijn allemaal vrijwilligers, waardoor de overheadkosten tot een minimum beperkt kunnen worden. Bovendien beschikt de stichting al over een beginkapitaal. Alle onvermijdelijke kosten worden betaald uit het rendament van dit kapitaal. Dit betekent dat bijdragen van derden voor 100% ten goede komen aan de projecten zelf !