nieuwsbrief 8 - oktober 2005
Als je met een ludiek oog naar ons eerste project kijkt lijkt het erop dat onze eenmalige bijdrage aan de bouw van een brug wel eens ons langstlopende project is geweest.
Met veel enthousiasme en als onervaren leken doneerden wij een bedrag waarmee een brug kon worden gebouwd.
Dan denk je, in je onschuld, dat enige maanden later er een mooie nieuwe brug is. Mis.
In september 2001, heb dat nagekeken, betaalden wij 1.000 gulden voor die brug. Nu, bijna vier jaar later is die brug er toch nog gekomen. En wel een hele fraaie. Op zo'n mooie brug wil je best een tijdje wachten.
Onderstaand enige foto's van de brug in oude toestand en van de nieuwe brug. Zeg nou zelf.

nieuwsbrief 3 - juli 2003
Dit project loopt sinds begin 2001. In vorige nieuwsbrieven en op internet is uitgebreide informatie te vinden. We hopen dat de brug eind van dit jaar in gebruik kan worden genomen. Dit jaar is geen extra steun nodig.


nieuwsbrief 2 - december 2002
Dit project loopt nu en Gympie steunt de renovatie van de brug met 500 euro. Renovatie van de brug speelt een belangrijke rol in het regionale transport van een aantal dorpen naar Fort Portal.
Een gerenoveerde brug draagt bij aan de ontwikkeling van de regionale economie. Bijvoorbeeld doordat kleine boeren beter in staat zullen zijn om hun producten af te zetten op de markten in Fort Portal.
De brug wordt ook gebruikt door schoolkinderen en patiënten die naar het ziekenhuis moeten. Meerdere organisaties steunen dit project omdat de totale kosten voor Gympie te hoog zijn.